loader
+ 421 2 2102 5260 shop@canex.sk Mon-Fri: 9:00-17:00
Bezpečnostný projekt informačných a kamerových systémov

Bezpečnostný projekt informačných a kamerových systémov

Mnohí zákazníci sa nás pýtajú, či neposkytujeme šablóny, alebo vzory bezpečnostného projektu prípadne smerníc. Snažíme sa im vysvetliť, že takéto riešenie nie je veľmi vhodné, dokonca nemusí zaručovať, že obsiahne všetky náležitosti ktoré ukladá zákon. Viackrát sme sa presvedčili o tomto tvrdení. Dokonca na stránke úradu na ochranu osobných údajov na takúto otázku už odpovedali.
Viac
Zákon o ochrane osobných údajov

Zákon o ochrane osobných údajov

Priestor prístupný verejnosti možno monitorovať len na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, ochrany majetku alebo zdravia, a to len vtedy, ak je priestor zreteľne označený ako priestor je prevádzkovateľ povinný zreteľne označiť bez ohľadu na to, či sa snímaný obraz alebo zvuk zaznamenáva na nosič informácií.
Viac